Poznání                                                         

25.03.2024

Zakládání charitativních zvířecích spolků je pro mnoho lidí způsobem, jak přispět k ochraně a péči o zvířata. Každý spolek má své důvody pro založení, je to propojení lidí, kteří mají stejný zájem. Nás k založení spolku vedlo především uvědomění si:

Zvířecí lásky bez podmínek

Život se zvířaty nám dává úžasnou možnost pochopení "bezpodmínečné lásky".

Bez ohledu na naše chyby, nedostatky či emoční stavy nám zvířata stále nabízí svou bezelstnou lásku.

Jejich schopnost poskytovat lásku bez očekávání by nám měla sloužit jako připomínka toho, co je v životě skutečně důležité - být tu pro sebe navzájem s láskou a pochopením.


Snaha o porozumění, empatii

Schopnost vcítění se do zvířecích pocitů a potřeb nám umožňuje lépe porozumět jejich chování. Je důležité na ně reagovat vhodným způsobem. 

Empatické chování by nás mělo motivovat k ochraně zvířat před utrpením a nelidským zacházením. 

Porozumění a empatie vůči zvířatům nejenže přispívají k lepšímu životu zvířat, ale také k harmonickému a udržitelnému vztahu mezi člověkem a přírodou.

Příroda je schopna sama o sobě zajistit mnoho potřeb zvířat, ale mnohdy je zapotřebí jim podat pomocnou ruku.

Zodpovědnost

Zodpovědnost, která není jen morální povinností, ale také příležitostí pro lidskou společnost projevit soucit, empatii a vděčnost vůči tvorům, s nimiž sdílíme planetu.

Uvědomění si zodpovědnosti, nejen za zvířata, která si pořizujeme, je klíčem, který přináší zvířatům bezpečí, péči a respektuje jejich důstojnost.


Přidejte se k nám, podejte pomocnou ruku, přispějte na náš transparentní účet 2402831260/2010 každý měsíc pravidelnou částkou a my se budeme snažit o zodpovědnost, porozumění, vědomi si té lásky bez podmínek a uděláme, co bude v našich silách, abychom zvířata nezklamali.

Děkujeme za příspěvek a důvěru